Témata

Kapounování drůbeže

příprava (nejen) na vánoční pokrm 

Kapoun, je kastrovaný jedinec kura domácího. V našem prostředí je termín navíc často zúžen pouze na kastrované kohouty. 

Kapouni lépe přibírají na váze a mají výrazně jemnější maso. Jsou proto velmi vyhledávanou komoditou v kulinářství a jsou považováni za lahůdku ve světových restauracích. 

V Česku byla tradice kapounů "zrušena" v roce 1948 a nyní se konečně probírá znovu k životu. Naopak v západní Evropě a v USA, které mají tradici nepřerušenou, lze kapouny zakoupit běžně na tržištích. Cena za 1 kapouna se pohybuje kolem 100-120 Euro, tj. cca 20 Euro/kg. 

Pro zájemce o tuto komoditu nabízím provádění kapounování drůbeže. 

Kokcidióza králíků


Jaro již skončilo a tradiční parazitární onemocnění - kokcidióza králíků - vrcholí. Mnozí chovatelé, zejména chovatelé králíků chovaných na maso mají nemoc tzv. v oku a tvrdí, že dokáží nemoc rozeznat dle vnějšího vzhledu králíka. Pravda je taková, že prostým pohledem NELZE kocidiózu stanovit. Příznaky jak střevní, tak jaterní kokcidiózy jsou na tolik obecné a společné s několika desítkami dalších onemocnění, že ani veterinární lékař nemá šanci prostým klinickým vyšetřením nemocného králíka onemocnění bezpečně diagnostikovat. Jediným možným způsobem, jak lze kokcidiózu opravdu diagnostikovat je laboratorní vyšetření trusu králíka, případně spojená s pitvou uhynulého králíka. Nejčastějším onemocněním, které vypadá úplně stejně jako kokcidióza je tzv. dysmikrobie střeva, tedy stav, kdy jsou ze střeva odstraněny téměr veškeré bakterie. Stav vzniká především bezuzdným a zcela chaotickým podáváním přípravků proti kokcidióze, např. přípravky Solfacox, Sulfadimidin, ESB 3 aj.,  dle vlastní vůle chovatele. Dalším podáním antikokcidika se stav pouze zhoršuje. Přitom stačí podat volně prodejná probiotika a je vyléčeno.

Veškeré přípravky proti kokcidióze, myšleno léky, nikoliv krmné doplňky, jsou výhradně vydávaní na recept veterinárního lékaře. Veterinární lékař je tedy ze zákona NESMÍ prodávat, aniž by předem nestanovil diagnózu (což bez klinického vyšetření a laboratorního vyšetření nelze). Není tedy možné vydávat tyto léky na prostou žádost chovatele. Většina těchto léků jsou sulfonamidy (Sulfacox, Sulfadimidin, ESB3 aj.), tedy látky řadící se k antibiotikům. Nelze je tedy užívat preventivně, ale VÝHRADNĚ k léčbě nemocných zvířat. Ani druhou skupinu látek, skupinu toltrazurilu a jeho derivátů (např. Baycox), nelze prodávat volně. 

Inhalační anestezie


Co je to vlastně ta inhalační anestézie? Je to jeden ze systémů, jak je pacient při chirurgickém zákroku uspán. Konkrétně se jedná uspání zvířete pomocí směsi plynů. 

Výhodou tohoto systému je snadná a přesná možnost kontroly hloubky uspání, minimalizace negativních vlivů ovlivňujících zdraví zvířete, snadné a rychlé probuzení pacienta po zákroku. Díky tomuto systému lze operovat nejen zdravé pacienty, ale i pacienty se zdravotními riziky, např. s nemocemi srdce, epileptiky, geriatrické pacienty, s nemocemi ledvin aj. Systém také umožňuje provádět chirurugické zákroky na drobných zvířatech, jako jsou papoušci, plazi nebo hlodavci. 

Určitou nevýhodou o proti užití klasické injekční anestézie je vyšší cena. 

Vakcinace

Vakcinace je mimořádně důležitým preventivním krokem chovatelů, jak mohou přímo ovlivňovat zdraví svých zvířat. 

Vakcíny, které jsou užívány v ČR, jsou výrobci připravené tak, bránily vzniku nemocem, které se v ČR vyskytují (mimo vztekliny) a jejichž propuknutí vede buď k úhynu zvířete, nebo je léčba komplikovaná a pro chovatele finančně velmi náročná.  

Pro psy jsou nyní produkovány vakcíny, které chrání psa před některými nemocemi až 3 roky. Mezi tato onemocnění patří vzteklina, parvoviróza, psinka a psí hepatitida. Tyto vakcíny jsou zejména vhodné pro psy, kteří mají poruchy imunity, alergické reakce nebo špatně snášejí stres v prostředí veterinární ordinace. Každoroční vakcinace je potom nezbytná u leptospirózy, infekčního kašle, popř. i u dalších méně běžných vakcín proti lymské borrelióze, tetanu, herpesviru a plísni Microsporum canis. Chovatel psa by neměl zapomenout na svou zákonnou povinnost mít psa pravidelně vakcinovaného proti vzteklině. Více informací o možnostech vakcinování psů získáte v mojí veterinární ordinaci nebo na telefonním čísle 732 245 727 nebo na e-mailu mobilnivet@gmail.com.

Pro kočka je nejčastější vakcínou kombinovaná vakcína proti herpesviru, kaliciviru a panleukopenii. Tyto vakcíny lze doplnit i dalšími vakcínami proti viru kočičí leukemie (FeLV), chlamydióze, vzteklině a plísním rodu Microsporum felis. Více informací o možnostech vakcinování koček získáte v mojí veterinární ordinaci nebo na telefonním čísle 732 245 727 nebo na e-mailu mobilnivet@gmail.com.

Mimořádně důležité je vakcinování králíků, jelikož obě nákazy (mor králíků a myxomatóza), na které se králíci v drobnochovech běžně vakcinují jsou mimořádně nebezpečné. Během posledních let se v Evropě značně rozšířila nová varianta moru králíků, která postihuje i dosud přirozeně chráněnou skupinu mláďat do 6 týdnů. Je proto důležité mít samice vakcinované před zapuštěním, aby předali své protilátky mláďatům před porodem skrz placentu a po porodu v mlezivu. Ve velkochovech jsou králíci vakcinování i proti pasteurelóze, nicméně tato vakcína je vyráběna pouze ve velkých objemech, takže ji nelze využít v drobnochovech. Více informací o možnostech vakcinování králíků získáte v mojí veterinární ordinaci nebo na telefonním čísle 732 245 727 nebo na e-mailu mobilnivet@gmail.com.

Z dalších druhů se běžně vakcinují fretky (psinka, vzteklina), drůbež a holubi (pseudomor, salmonelóza, bronchitida,  ptačí neštovice aj.), koně (tetanus, herpesvirus, chřipka koní), ovce, skot a prasata. Více informací o možnostech vakcinování těchto druhů zvířat získáte v mojí veterinární ordinaci nebo na telefonním čísle 732 245 727 nebo na e-mailu mobilnivet@gmail.com.

Odčervení


Zima dala letos chovatelům neocenitelnou šanci, jak mít od parazitů většinu roku pokoj. Většina vývojových zárodků parazitů v půdě vymrzla, ale s nastupujícím jarem se zvyšuje pohlavní aktivita dosplěců, kteří jsou v tělech zvířat a zanedlouho začnou znovu produkovat vajíčka a znovu budou zamořovat prostředí, ve kterém se zvířata vyskytují. Jejich cílem je zejména populace mláďat, která jsou velmi citlivá a parazité se v nich rychle množí. 

Nejlepší způsob, jak se tomuto problému vyhnout, je podat zvířatům prostředek proti vnitřím parazitům. Ale který? Na trhu jich je spousta a žádný z nich nezabírá na všechny skupiny parazitů. Nejvhodnějším řešením je nechat vyšetřit vzorek stolice chovaných zvířat a zjistit, jaké parazity vlastně tato zvířata mají. Získáte tak hned 2 výhody: 1) nebudete zbytečně utrácet za drahé léky proti parazitů, kteří se u vašich zvířat nevyskytují, 2) výběr zvoleného léku bude cílený a bude tak možné vybrat tu nejvhodnější variantu k potření parazitů. 

Abyste mohli z výše uvedených výhod těžit, tak vám nabízím vyšetření trusu zvířat (flotačně) s 50% slevou a to do konce měsíce března. Vzorky jsou vyšetřeny do 24 hodin (statimově do 30 minut), výsledek je zaznamenán digitálně a je předáván formou výsledkového protokolu, ve kterém jsou rovněž zapsána doporučení, jaké přípravky a chovatelské postupy jsou k léčbě nejvhodnější. 

Vzorky je nezbytné předávat, co nejčerstvější, nejlépe v množství cca 10-15g, řádně zabalené a označené. Pro další informace se můžete obrácet na telefonní číslo 732 245 727 nebo na e-mail mobilnivet@gmail.com.

Kastrace koček

V měsících únoru a březnu zabřezne každý rok nejvíce koček, aby potom v dubnu až v červnu porodily každoroční hlavní vlnu koťat. Pakliže se chcete této skutečnosti vyhnout, tak nyní je ta nejvhodnější doba k provedení chirurgické sterilizace vaší kočky.

Probíhající SLEVOVÁ AKCE na chirurgickou kastraci koček a kocourů, více informací v odkazu https://mobilnivet.webnode.cz/cenik/

Co je nezbytně nutné vědět dříve než svou kočku ke sterilizaci objednáte:

  • provedení sterilizace není věkově omezeno - za sebe preferuji, aby kočka prošla alespoň jedním mrouskáním než bude sterilizována
  • kočka by optimálně neměla již být březí, nicméně sterilizaci lze provést až do 1/2 březosti
  • dojde-li ke sterilizaci ve vyšším věku kočky, tak nemusí dojít k odbourání typického chování v období mrouskání ostatních koček
  • kočku je zapotřebí držet 12 hodin před sterilizací na lačno a stejně tak nelze kočku ihned po probuzení pustit ven
  • výhoda, kterou sterilizací kočky mimojiné získáte je, že se taková kočka drží více doma

Po minimálně telefonické domluvě přinesete kočku ve vlastní přepravce, kočku si vyšetřím, s vaší pomocí uspím a následně provedu chirurgický zákrok. Všechny pacienty, tedy i kočky po provedení sterilizace vydávám chovatelům zpět pouze probuzené z narkózy. Vlastní chirurgický zákrok trvá 1 hodinu a následné probouzení z narkózy je závislé na typu použitých narkotik. Při užití běžných narkotik je průměrná doba probouzení z narkózy 4-6 hodin, nicméně provádím tento zákrok rovněž v šetrnější budící narkóze, kdy je kočka buzena ihned po provedení zákroku a plně bdělého stavu dosahuje většina koček do 1 hodiny po ukončení zákroku. Budící narkózu je možné použít na vyžádání zákazníka, v případě vysokého rizika v důsledku plemenné dispozice (např. mainská mývalí kočka, bristká modrá aj.) a v případě některých zdravotních komplikací zjištěných během vyšetření kočky před narkózou (např. některé srdeční vady).

Stehy po provedené sterilizaci se odstraňují 10 . den od operace, přičemž jejich odstranění není nijak zpoplatněno. Odstranění se provádí za plného vědomí kočky, tj. bez užití sedativ.